Lærdal kommune er på 231. plass i utslippskutt

Les mer
Lærdal
Om
Lærdal
2 129
innbyggere
1 343
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Lærdal det på utslipp?

-1,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Lærdal kuttet sine utslipp med 1,4 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 231. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Lærdal kommune.

21 556 tonn

Totalt har Lærdal et utslipp på 21 556 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Lærdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Lærdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Lærdal kommune?

14,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken