Leka kommune er på 248. plass i utslippskutt

Les mer
Leka
Om
Leka
563
innbyggere
110
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Leka det på utslipp?

-0,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Leka kuttet sine utslipp med 0,5 %. Dette er et mindre kutt enn de fleste kommuner, og de er på 248. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Leka kommune.

16 026 tonn

Totalt har Leka et utslipp på 16 026 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 28,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Leka kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Lekas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Leka kommune?

13,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken