Lørenskog kommune er på 171. plass i utslippskutt

Les mer
Lørenskog
Om
Lørenskog
42 740
innbyggere
71
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Lørenskog det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-7,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Lørenskog kuttet sine utslipp med 7,2 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 171. plass av totalt 356 kommuner.

Annen mobil forbrenning

er den største utslippssektoren i Lørenskog kommune.

71 975 tonn

Totalt har Lørenskog et utslipp på 71 975 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 1,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Lørenskog kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Lørenskogs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Lørenskog kommune?

11,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 11,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken