Løten kommune er på 175. plass i utslippskutt

Les mer
Løten
Om
Løten
7 625
innbyggere
369
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Løten det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-7 %

Mellom 2009 og 2021 har Løten kuttet sine utslipp med 7 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 175. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Løten kommune.

44 354 tonn

Totalt har Løten et utslipp på 44 354 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Løten kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Løtens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Løten kommune?

13,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken