Luster kommune er på 174. plass i utslippskutt

Les mer
Luster
Om
Luster
5 189
innbyggere
2 706
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Luster det på utslipp?

-7,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Luster kuttet sine utslipp med 7,1 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 174. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Luster kommune.

28 912 tonn

Totalt har Luster et utslipp på 28 912 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Luster kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Lusters grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Luster kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken