Målselv kommune er på 122. plass i utslippskutt

Les mer
Målselv
Om
Målselv
6 609
innbyggere
3 326
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Målselv det på utslipp?

-11,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Målselv kuttet sine utslipp med 11,6 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 122. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Målselv kommune.

46 408 tonn

Totalt har Målselv et utslipp på 46 408 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Målselv kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Målselvs grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Målselv kommune?

15,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 15,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken