Malvik kommune er på 142. plass i utslippskutt

Les mer
Malvik
Om
Malvik
14 334
innbyggere
168
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Malvik det på utslipp?

-9,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Malvik kuttet sine utslipp med 9,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 142. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Malvik kommune.

43 513 tonn

Totalt har Malvik et utslipp på 43 513 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Malvik kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Malviks grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Malvik kommune?

12,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken