Meløy kommune er på 2. plass i utslippskutt

Les mer
Meløy
Om
Meløy
6 247
innbyggere
874
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Meløy det på utslipp?

-62,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Meløy kuttet sine utslipp med 62,7 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 2. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Meløy kommune.

65 112 tonn

Totalt har Meløy et utslipp på 65 112 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Meløy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Meløys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Meløy kommune?

13,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken