Midt-Telemark kommune er på 173. plass i utslippskutt

Les mer
Midt-Telemark
Om
Midt-Telemark
10 461
innbyggere
519
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Midt-Telemark det på utslipp?

-7,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Midt-Telemark kuttet sine utslipp med 7,1 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 173. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Midt-Telemark kommune.

35 805 tonn

Totalt har Midt-Telemark et utslipp på 35 805 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Midt-Telemark kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Midt-Telemarks grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Midt-Telemark kommune?

13,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken