Midtre Gauldal kommune er på 154. plass i utslippskutt

Les mer
Midtre Gauldal
Om
Midtre Gauldal
6 243
innbyggere
1 861
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Midtre Gauldal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-8,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Midtre Gauldal kuttet sine utslipp med 8,9 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 154. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Midtre Gauldal kommune.

63 090 tonn

Totalt har Midtre Gauldal et utslipp på 63 090 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Midtre Gauldal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Midtre Gauldals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Midtre Gauldal kommune?

13,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken