Moss kommune er på 8. plass i utslippskutt

Les mer
Moss
Om
Moss
49 668
innbyggere
138
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Moss det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-40,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Moss kuttet sine utslipp med 40,4 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 8. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Moss kommune.

148 385 tonn

Totalt har Moss et utslipp på 148 385 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Moss kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Mosss grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Moss kommune?

12,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken