Namsos kommune er på 203. plass i utslippskutt

Les mer
Namsos
Om
Namsos
15 096
innbyggere
2 133
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Namsos det på utslipp?

-3,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Namsos kuttet sine utslipp med 3,9 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 203. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Namsos kommune.

64 324 tonn

Totalt har Namsos et utslipp på 64 324 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 4,3 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Namsos kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Namsoss grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Namsos kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken