Nannestad kommune er på 251. plass i utslippskutt

Les mer
Nannestad
Om
Nannestad
14 637
innbyggere
341
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Nannestad det på utslipp?

+0 %

Mellom 2009 og 2021 har Nannestad økt sine utslipp med 0 %. Dette er et mindre kutt enn de fleste kommuner, og de er på 251. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Nannestad kommune.

37 518 tonn

Totalt har Nannestad et utslipp på 37 518 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 2,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nannestad kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nannestads grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nannestad kommune?

12,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken