Narvik kommune er på 35. plass i utslippskutt

Les mer
Narvik
Om
Narvik
21 661
innbyggere
3 432
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Narvik det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-24,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Narvik kuttet sine utslipp med 24,6 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 35. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Narvik kommune.

385 987 tonn

Totalt har Narvik et utslipp på 385 987 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 17,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Narvik kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Narviks grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Narvik kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken