Nesbyen kommune er på 207. plass i utslippskutt

Les mer
Nesbyen
Om
Nesbyen
3 262
innbyggere
810
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Nesbyen det på utslipp?

-3,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Nesbyen kuttet sine utslipp med 3,5 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 207. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Nesbyen kommune.

24 872 tonn

Totalt har Nesbyen et utslipp på 24 872 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nesbyen kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nesbyens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nesbyen kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken