Nissedal kommune er på 156. plass i utslippskutt

Les mer
Nissedal
Om
Nissedal
1 430
innbyggere
905
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Nissedal det på utslipp?

-8,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Nissedal kuttet sine utslipp med 8,7 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 156. plass av totalt 356 kommuner.

Avfall og avløp

er den største utslippssektoren i Nissedal kommune.

7 272 tonn

Totalt har Nissedal et utslipp på 7 272 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nissedal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nissedals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nissedal kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken