Nome kommune er på 16. plass i utslippskutt

Les mer
Nome
Om
Nome
6 488
innbyggere
430
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Nome det på utslipp?

-30,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Nome kuttet sine utslipp med 30,3 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 16. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Nome kommune.

24 427 tonn

Totalt har Nome et utslipp på 24 427 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nome kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nomes grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nome kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken