Nord-Aurdal kommune er på 185. plass i utslippskutt

Les mer
Nord-Aurdal
Om
Nord-Aurdal
6 360
innbyggere
906
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Nord-Aurdal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-5,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Nord-Aurdal kuttet sine utslipp med 5,5 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 185. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Nord-Aurdal kommune.

56 804 tonn

Totalt har Nord-Aurdal et utslipp på 56 804 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 8,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nord-Aurdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nord-Aurdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nord-Aurdal kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken