Nord-Odal kommune er på 131. plass i utslippskutt

Les mer
Nord-Odal
Om
Nord-Odal
5 038
innbyggere
508
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Nord-Odal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-10,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Nord-Odal kuttet sine utslipp med 10,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 131. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Nord-Odal kommune.

19 109 tonn

Totalt har Nord-Odal et utslipp på 19 109 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nord-Odal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nord-Odals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nord-Odal kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken