Nordre Follo kommune er på 67. plass i utslippskutt

Les mer
Nordre Follo
Om
Nordre Follo
60 034
innbyggere
203
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Nordre Follo det på utslipp?

-18,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Nordre Follo kuttet sine utslipp med 18,3 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 67. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Nordre Follo kommune.

103 369 tonn

Totalt har Nordre Follo et utslipp på 103 369 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 1,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nordre Follo kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nordre Follos grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nordre Follo kommune?

12,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken