Nordre Land kommune er på 223. plass i utslippskutt

Les mer
Nordre Land
Om
Nordre Land
6 581
innbyggere
955
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Nordre Land det på utslipp?

-2 %

Mellom 2009 og 2021 har Nordre Land kuttet sine utslipp med 2 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 223. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Nordre Land kommune.

38 872 tonn

Totalt har Nordre Land et utslipp på 38 872 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nordre Land kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nordre Lands grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nordre Land kommune?

13,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken