Nore og Uvdal kommune er på 125. plass i utslippskutt

Les mer
Nore og Uvdal
Om
Nore og Uvdal
2 412
innbyggere
2 502
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Nore og Uvdal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-11,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Nore og Uvdal kuttet sine utslipp med 11,3 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 125. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Nore og Uvdal kommune.

25 454 tonn

Totalt har Nore og Uvdal et utslipp på 25 454 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Nore og Uvdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Nore og Uvdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Nore og Uvdal kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken