Notodden kommune er på 55. plass i utslippskutt

Les mer
Notodden
Om
Notodden
12 994
innbyggere
984
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Notodden det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-20,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Notodden kuttet sine utslipp med 20,7 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 55. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Notodden kommune.

39 950 tonn

Totalt har Notodden et utslipp på 39 950 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Notodden kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Notoddens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Notodden kommune?

13,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken