Orkland kommune er på 339. plass i utslippskutt

Les mer
Orkland
Om
Orkland
18 300
innbyggere
1 906
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Orkland det på utslipp?

+26,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Orkland økt sine utslipp med 26,5 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 339. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Orkland kommune.

331 234 tonn

Totalt har Orkland et utslipp på 331 234 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 18,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Orkland kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Orklands grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Orkland kommune?

13,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken