Osterøy kommune er på 194. plass i utslippskutt

Les mer
Osterøy
Om
Osterøy
8 080
innbyggere
255
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Osterøy det på utslipp?

-4,5 %

Mellom 2009 og 2021 har Osterøy kuttet sine utslipp med 4,5 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 194. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Osterøy kommune.

34 417 tonn

Totalt har Osterøy et utslipp på 34 417 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 4,3 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Osterøy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Osterøys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Osterøy kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken