Østre Toten kommune er på 268. plass i utslippskutt

Les mer
Østre Toten
Om
Østre Toten
14 871
innbyggere
563
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Østre Toten det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+2,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Østre Toten økt sine utslipp med 2,3 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 268. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Østre Toten kommune.

70 851 tonn

Totalt har Østre Toten et utslipp på 70 851 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 4,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Østre Toten kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Østre Totens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Østre Toten kommune?

14,0 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,0 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken