Øvre Eiker kommune er på 14. plass i utslippskutt

Les mer
Øvre Eiker
Om
Øvre Eiker
19 709
innbyggere
457
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Øvre Eiker det på utslipp?

-31,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Øvre Eiker kuttet sine utslipp med 31,1 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 14. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Øvre Eiker kommune.

74 310 tonn

Totalt har Øvre Eiker et utslipp på 74 310 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Øvre Eiker kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Øvre Eikers grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Øvre Eiker kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken