Øyer kommune er på 160. plass i utslippskutt

Les mer
Øyer
Om
Øyer
5 093
innbyggere
640
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Øyer det på utslipp?

-8,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Øyer kuttet sine utslipp med 8,3 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 160. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Øyer kommune.

50 566 tonn

Totalt har Øyer et utslipp på 50 566 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 9,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Øyer kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Øyers grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Øyer kommune?

13,6 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,6 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken