Øygarden kommune er på 83. plass i utslippskutt

Les mer
Øygarden
Om
Øygarden
38 664
innbyggere
315
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Øygarden det på utslipp?

-16,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Øygarden kuttet sine utslipp med 16,2 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 83. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Øygarden kommune.

378 530 tonn

Totalt har Øygarden et utslipp på 378 530 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 9,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Øygarden kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Øygardens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Øygarden kommune?

12,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken