Porsgrunn kommune er på 138. plass i utslippskutt

Les mer
Porsgrunn
Om
Porsgrunn
36 526
innbyggere
164
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Porsgrunn det på utslipp?

-10 %

Mellom 2009 og 2021 har Porsgrunn kuttet sine utslipp med 10 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 138. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Porsgrunn kommune.

1 953 323 tonn

Totalt har Porsgrunn et utslipp på 1 953 323 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 53,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Porsgrunn kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Porsgrunns grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Porsgrunn kommune?

12,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken