Rendalen kommune er på 159. plass i utslippskutt

Les mer
Rendalen
Om
Rendalen
1 741
innbyggere
3 180
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Rendalen det på utslipp?

-8,3 %

Mellom 2009 og 2021 har Rendalen kuttet sine utslipp med 8,3 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 159. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Rendalen kommune.

52 181 tonn

Totalt har Rendalen et utslipp på 52 181 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 30,0 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Rendalen kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Rendalens grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Rendalen kommune?

14,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken