Rødøy kommune er på 206. plass i utslippskutt

Les mer
Rødøy
Om
Rødøy
1 206
innbyggere
711
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Rødøy det på utslipp?

-3,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Rødøy kuttet sine utslipp med 3,6 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 206. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Rødøy kommune.

30 023 tonn

Totalt har Rødøy et utslipp på 30 023 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 24,9 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Rødøy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Rødøys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Rødøy kommune?

14,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken