Rollag kommune er på 56. plass i utslippskutt

Les mer
Rollag
Om
Rollag
1 386
innbyggere
449
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Rollag det på utslipp?

-20,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Rollag kuttet sine utslipp med 20,1 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 56. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Rollag kommune.

15 983 tonn

Totalt har Rollag et utslipp på 15 983 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 11,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Rollag kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Rollags grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Rollag kommune?

13,8 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,8 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken