Sande kommune er på 329. plass i utslippskutt

Les mer
Sande
Om
Sande
2 445
innbyggere
93
km2
Møre og Romsdal
fylke

Hvordan gjør Sande det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+16,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Sande økt sine utslipp med 16,2 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 329. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Sande kommune.

23 789 tonn

Totalt har Sande et utslipp på 23 789 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 9,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sande kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sandes grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sande kommune?

14,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken