Selbu kommune er på 306. plass i utslippskutt

Les mer
Selbu
Om
Selbu
4 069
innbyggere
1 235
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Selbu det på utslipp?

+8 %

Mellom 2009 og 2021 har Selbu økt sine utslipp med 8 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 306. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Selbu kommune.

29 352 tonn

Totalt har Selbu et utslipp på 29 352 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Selbu kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Selbus grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Selbu kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken