Sigdal kommune er på 183. plass i utslippskutt

Les mer
Sigdal
Om
Sigdal
3 465
innbyggere
842
km2
Viken
fylke

Hvordan gjør Sigdal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-6 %

Mellom 2009 og 2021 har Sigdal kuttet sine utslipp med 6 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 183. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Sigdal kommune.

27 971 tonn

Totalt har Sigdal et utslipp på 27 971 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 8,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sigdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sigdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sigdal kommune?

14,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken