Siljan kommune er på 84. plass i utslippskutt

Les mer
Siljan
Om
Siljan
2 347
innbyggere
214
km2
Vestfold og Telemark
fylke

Hvordan gjør Siljan det på utslipp?

-16,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Siljan kuttet sine utslipp med 16,2 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 84. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Siljan kommune.

8 034 tonn

Totalt har Siljan et utslipp på 8 034 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Siljan kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Siljans grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Siljan kommune?

13,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken