Sirdal kommune er på 205. plass i utslippskutt

Les mer
Sirdal
Om
Sirdal
1 772
innbyggere
1 554
km2
Agder
fylke

Hvordan gjør Sirdal det på utslipp?

-3,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Sirdal kuttet sine utslipp med 3,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 205. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Sirdal kommune.

25 897 tonn

Totalt har Sirdal et utslipp på 25 897 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 14,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sirdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sirdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sirdal kommune?

14,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken