Skaun kommune er på 96. plass i utslippskutt

Les mer
Skaun
Om
Skaun
8 367
innbyggere
224
km2
Trøndelag
fylke

Hvordan gjør Skaun det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-13,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Skaun kuttet sine utslipp med 13,8 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 96. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Skaun kommune.

25 530 tonn

Totalt har Skaun et utslipp på 25 530 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,1 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Skaun kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Skauns grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Skaun kommune?

12,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken