Skjervøy kommune er på 318. plass i utslippskutt

Les mer
Skjervøy
Om
Skjervøy
2 893
innbyggere
474
km2
Troms og Finnmark
fylke

Hvordan gjør Skjervøy det på utslipp?

+11,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Skjervøy økt sine utslipp med 11,7 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 318. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Skjervøy kommune.

21 114 tonn

Totalt har Skjervøy et utslipp på 21 114 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 7,3 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Skjervøy kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Skjervøys grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Skjervøy kommune?

12,7 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,7 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken