Sogndal kommune er på 101. plass i utslippskutt

Les mer
Sogndal
Om
Sogndal
11 938
innbyggere
1 258
km2
Vestland
fylke

Hvordan gjør Sogndal det på utslipp?

-13,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Sogndal kuttet sine utslipp med 13,4 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 101. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Sogndal kommune.

51 970 tonn

Totalt har Sogndal et utslipp på 51 970 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 4,4 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sogndal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sogndals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sogndal kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken