Sokndal kommune er på 312. plass i utslippskutt

Les mer
Sokndal
Om
Sokndal
3 257
innbyggere
295
km2
Rogaland
fylke

Hvordan gjør Sokndal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+8,9 %

Mellom 2009 og 2021 har Sokndal økt sine utslipp med 8,9 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 312. plass av totalt 356 kommuner.

Annen mobil forbrenning

er den største utslippssektoren i Sokndal kommune.

49 676 tonn

Totalt har Sokndal et utslipp på 49 676 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 15,3 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sokndal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sokndals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sokndal kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken