Sola kommune er på 256. plass i utslippskutt

Les mer
Sola
Om
Sola
27 457
innbyggere
69
km2
Rogaland
fylke

Hvordan gjør Sola det på utslipp?

+0,6 %

Mellom 2009 og 2021 har Sola økt sine utslipp med 0,6 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 256. plass av totalt 356 kommuner.

Sjøfart

er den største utslippssektoren i Sola kommune.

233 340 tonn

Totalt har Sola et utslipp på 233 340 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 8,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sola kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Solas grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sola kommune?

12,9 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 12,9 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken