Søndre Land kommune er på 112. plass i utslippskutt

Les mer
Søndre Land
Om
Søndre Land
5 579
innbyggere
728
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Søndre Land det på utslipp?

-12,2 %

Mellom 2009 og 2021 har Søndre Land kuttet sine utslipp med 12,2 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 112. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Søndre Land kommune.

20 165 tonn

Totalt har Søndre Land et utslipp på 20 165 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 3,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Søndre Land kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Søndre Lands grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Søndre Land kommune?

14,1 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,1 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken