Sør-Aurdal kommune er på 261. plass i utslippskutt

Les mer
Sør-Aurdal
Om
Sør-Aurdal
2 904
innbyggere
1 109
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Sør-Aurdal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+1 %

Mellom 2009 og 2021 har Sør-Aurdal økt sine utslipp med 1 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 261. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Sør-Aurdal kommune.

45 993 tonn

Totalt har Sør-Aurdal et utslipp på 45 993 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 15,8 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sør-Aurdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sør-Aurdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sør-Aurdal kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken