Sør-Fron kommune er på 266. plass i utslippskutt

Les mer
Sør-Fron
Om
Sør-Fron
3 064
innbyggere
742
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Sør-Fron det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

+2,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Sør-Fron økt sine utslipp med 2,1 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 266. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Sør-Fron kommune.

38 603 tonn

Totalt har Sør-Fron et utslipp på 38 603 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 12,6 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sør-Fron kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sør-Frons grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sør-Fron kommune?

14,3 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,3 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken