Sør-Odal kommune er på 69. plass i utslippskutt

Les mer
Sør-Odal
Om
Sør-Odal
7 914
innbyggere
517
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Sør-Odal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-18,1 %

Mellom 2009 og 2021 har Sør-Odal kuttet sine utslipp med 18,1 %. Dette er et større kutt enn de fleste kommuner, og de er på 69. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Sør-Odal kommune.

43 672 tonn

Totalt har Sør-Odal et utslipp på 43 672 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,5 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sør-Odal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sør-Odals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sør-Odal kommune?

13,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken