Sørfold kommune er på 354. plass i utslippskutt

Les mer
Sørfold
Om
Sørfold
1 912
innbyggere
1 637
km2
Nordland
fylke

Hvordan gjør Sørfold det på utslipp?

+131,7 %

Mellom 2009 og 2021 har Sørfold økt sine utslipp med 131,7 %. De er dermed en av 105 kommuner som ikke har greid å kutte noen utslipp, og de er på 354. plass av totalt 356 kommuner.

Industri, olje og gass

er den største utslippssektoren i Sørfold kommune.

375 070 tonn

Totalt har Sørfold et utslipp på 375 070 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 196,2 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Sørfold kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Sørfolds grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Sørfold kommune?

14,4 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,4 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken