Stange kommune er på 164. plass i utslippskutt

Les mer
Stange
Om
Stange
21 072
innbyggere
724
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Stange det på utslipp?

-7,8 %

Mellom 2009 og 2021 har Stange kuttet sine utslipp med 7,8 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 164. plass av totalt 356 kommuner.

Veitrafikk

er den største utslippssektoren i Stange kommune.

119 237 tonn

Totalt har Stange et utslipp på 119 237 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 5,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Stange kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Stanges grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Stange kommune?

13,2 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 13,2 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken