Stor-Elvdal kommune er på 209. plass i utslippskutt

Les mer
Stor-Elvdal
Om
Stor-Elvdal
2 378
innbyggere
2 166
km2
Innlandet
fylke

Hvordan gjør Stor-Elvdal det på utslipp?

Rangeringen og tallene her gir en indikasjon på hvor godt klimaarbeid det har vært i kommunen mellom 2009 og 2021. Det viser likevel ikke hele bildet. Midlertidig driftstans på en stor fabrikk i 2021 kan se ut som et stort og viktig klimakutt her, men er ikke egentlig et tegn på god klimapolitikk.

Les mer om kommuneoversikten her.

-3,4 %

Mellom 2009 og 2021 har Stor-Elvdal kuttet sine utslipp med 3,4 %. Dette er midt på treet sammenlignet med andre, og de er på 209. plass av totalt 356 kommuner.

Jordbruk

er den største utslippssektoren i Stor-Elvdal kommune.

25 471 tonn

Totalt har Stor-Elvdal et utslipp på 25 471 tonn CO2-e i året. Det tilsvarer 10,7 tonn per innbygger i kommunen.

Kilde: Miljødirektoratet

Hvor store utslipp skaper innbyggerne i Stor-Elvdal kommune?

Tallene ovenfor viser bare utslipp som skjer innen Stor-Elvdals grenser. Tallet vil derfor påvirkes mye av eksempelvis tung industri, men ikke alle flyturene innbyggerne tar ut av landet. Så hvor store utslipp lager en innbygger i Stor-Elvdal kommune?

14,5 tonn

Om vi heller ser på utslippene fra livsstilen til innbyggerne, så ligger de i gjennomsnitt på 14,5 tonn CO2-e.

Landsgjennomsnittet ligger på 12,1 tonn.

Les mer om disse utslippene hos Folkets Fotavtrykk.

Les mer om kommuneoversikten

Slik kan kommuner kutte utslipp

Klimaarbeid i kommunene er viktig. Her har vi samlet 10 tiltak kommuner kan sette i gang for å gjøre klimutslippene sine mindre.

Les saken